Tietosuoja

Espanjan Katukoirat ry:n tietosuojaseloste

Espanjan Katukoirat ry tallentaa tiedostoihinsa koiran adoptoineen henkilön yhteystiedot ja säilyttää ne lainvaatiman 10 vuoden ajan, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisella tavalla. Tiedot ovat suojatut alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä
Espanjan Katukoirat Ry
Ollaksentie 50
04130 Sipoo
www.espanjankatukoirat.com

2.Yhteyshenkilö
Lea Pulkkinen puheenjohtaja
lea.espanjankatukoirat@gmail.com

3. Henkilörekisterin nimi
Espanjan Katukoirat ry:n adoptojien yhteystieto-,adoptiohakemus-
sekä kannatusjäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Tietoja käytetään vain yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– sähköposti

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedonlähteenä on rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot.

7. Tietojensäännön mukaiset luovutukset
Espanjan Katukoirat ei luovuta henkilötietoja eteenpäin ilman adoptojan kirjallista
suostumusta

8. Tietojen siirto EU:n tai Etan ulkopuolelle
Espanjan Katukoirat ry ei siirrä eikä luovuta rekisteröidyn henkilötietoja EU:n tai Etan ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot on tallennettu Espanjan Katukoirien käyttämään järjestelmään, jota hallinnoi yhdistyksessä vain siihen valtuutetut henkilöt. Järjestelmä on suojattu tietoturvalla sekä salasanalla.

10.Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoa hänestä on tallennettu.
Tiedoista lähetetään kopio pyydettäessä. Henkilöllisyys on tällöin todistettava.

11.Oikeus vaatia tiedon poistoa tai korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja sellaisen tiedon poistoa, jota kirjanpitolaki ei vaadi säilyttämään 10 vuoden ajan.

Seloste julkaistu 25.5.2018